ประเทศจีน โซลูชั่นเครื่องทำน้ำเย็น ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
โซลูชั่นเครื่องทำน้ำเย็น
เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ
เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ
AHU Air Handling Unit
FCU แฟนคอยล์ยูนิต
คูลลิ่งทาวเวอร์
หน่วยกลั่นห้องเย็น
แพ็คเกจแอร์
Glycol Water Chiller
ชิลเลอร์อุณหภูมิต่ำ
เครื่องทำความเย็นชนิดน้ำท่วม
ปั๊มความร้อนจากพลังงานความร้อนของอากาศสู่ต้นทาง
อะไหล่ HVACR